ERGOTHERAPIE EN VERZEKERING

Wordt ergotherapie vergoed door de ziektekostenverzekering?

Ergotherapie wordt vanuit de basisverzekering tien uur per kalenderjaar vergoed. Misschien heeft u een aanvullend pakket zodat u extra uren vergoed kunt krijgen, kijk in dit geval uw polis na voor het precieze aantal uren dat vergoed wordt door uw verzekeraar.

De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico, dit eigen risico geldt ook voor de ergotherapiebehandeling. U kunt bij uw zorgverzekeraar opvragen hoe hoog het eigen risico is.

Ergotherapie Sadik heeft met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten.