Ergotherapie bij valpreventie 

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen en volwassenen met of zonder een aandoening. Dit is een van de belangrijkste oorzaak van letsel. Het letsel opgelopen door een valongeluk heeft veel impact op de zelfredzaamheid van de persoon, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Hun leefwereld wordt kleiner, zijn bang om opnieuw te vallen, worden afhankelijk van zorg, moeten woning laten aanpassen of kunnen niet meer zelfstandig thuis wonen. Een recente val is vaak een belangrijke factor voor een volgende val. Door deze angst kunnen ze activiteiten gaan vermijden en minder gaan bewegen. Daardoor neemt hun spierkracht af, waardoor de kans op vallen juist weer groter wordt.

Een ergotherapeut kan de valrisicofactoren in kaart brengen en hieruit gerichte valpreventie bieden om het verhoogde valrisico te verlagen. Ergotherapie bij valpreventie kan ten alle tijden ingezet worden.

Diagnose en behandeling

Ergotherapie Sadik komt aan huis om de thuissituatie van de cliënt te bekijken. We voeren een kennismakingsgesprek met de cliënt en de eventuele betrokken partner/mantelzorger/zorgverlener. Hierbij kijken we vooral naar de uitvoering van de ADL (Algemene dagelijkse levensinrichting). Daarna stellen we samen met de cliënt een behandelplan op om de risicofactoren verder in kaart te brengen.

 

 

Samenwerking met andere behandelaars 

Ergotherapie Sadik werkt nauw samen met de behandelende (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners die de client begeleiden. In samenspraak met deze partijen stellen we een behandelplan op.

 

Wordt ergotherapie voor kwetsbare ouderen vergoed?

In het basispakket van uw zorgverzekeraar zit standaard 10 uur aan ergotherapie inbegrepen. Op deze pagina vindt u meer informatie over ergotherapie en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar.

 

Afspraak maken? 

Ergotherapie Sadik heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van kwetsbare ouderen. Samen met een team van professionals zoeken we naar een unieke behandeling die past bij de klachten van de client. Weten wat we kunnen betekenen? Maak een afspraak.