Marjon Thijssen

Ik ben Marjon Thijssen, in 2022 heb ik de opleiding tot ergotherapeut afgerond. Tijdens mijn stageperioden heb ik ervaring opgedaan in andere eerstelijnszorg met de doelgroep kwetsbare ouderen en op de PG-Somatiek afdeling. Ook heb ik de opleiding ‘Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen’ afgerond.

Wat mij voldoening geeft in het vak als ergotherapeut is het begeleiden van cliënten op weg naar meer zelfstandigheid en het meedoen in de maatschappij. Het is erg mooi als je ziet dat cliënten naar aanleiding van behandeling door de ergotherapeut, weer steeds meer zelfstandig kunnen. Je geeft een stukje vrijheid terug en het maakt ze blij.