Ergotherapie Sadik is gevestigd in Arnhem-Noord aan de Druckerstraat 16 (wijk Geitenkamp) en op de Velperbuitensingel 15 in het centrum van Arnhem.

Bij onze praktijk staat de zorgvrager centraal. Het belangrijkste doel van de ergotherapie is een optimale participatie.
De ergotherapeut besteedt dan ook vooral aandacht aan het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten (taken waarmee de zorgvrager vorm geeft aan zijn rol) door zorgvragers die door ziekte, lichamelijke of psychische beperkingen of door sociale redenen problemen ervaren in het doelen.

De autonomie van de zorgvrager staat in het proces van de behandeling centraal. Vanuit een zorggerichte werkwijze wordt het behandelproces vormgegeven. De zorgvisie van Ergotherapie Sadik betekent dat wij samen met de zorgvrager(s) naar oplossingen en mogelijkheden gaan zoeken om betekenisvolle activiteiten (weer) op te kunnen pakken.

 

Het team

Ik haal veel voldoening uit het verder helpen van kwetsbare ouderen en (jong) volwassenen in een maatschappij die steeds sneller wordt. Behoud van zelfstandigheid, zo lang mogelijk voor jezelf kunnen én blijven zorgen zijn immers een groot goed.

In de huidige maatschappij wordt er van mensen verwacht dat ze langer thuis blijven wonen ongeacht hun ziekte of beperking. Ik ben mij ervan bewust dat dit lang niet altijd van zelfsprekend is. Ieder persoon is uniek.

Veel mensen willen zich bovenal gehoord voelen. Als ergotherapeut probeer ik hierin mijn bijdrage te leveren door een luisterend oor te bieden en vanuit verschillende perspectieven en mogelijkheden naar de cliënt en zijn of haar behoeften te kijken.

 

Kwaliteitsregister & beroepsvereniging

Ik sta als ergotherapeut ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De algemene voorwaarden opgesteld vanuit de beroepsvereniging zijn van toepassing op onze werkzaamheden.