Michelle Bod-Rutten

In de huidige maatschappij wordt er van mensen verwacht dat ze langer thuis blijven wonen ongeacht hun ziekte of beperking. Ik ben mij ervan bewust dat dit lang niet altijd van zelfsprekend is. Ieder persoon is uniek. Ik streef naar het bieden van zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Waarbij ik het belangrijk vindt om uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt. Om zo hun zelfstandigheid te behouden en waar mogelijk te vergroten. Samen met de cliënt wil ik de uitdaging aangaan en zoeken naar praktische oplossingen.

Voordat ik bij Ergotherapie Sadik aan het werk ben gegaan ben ik werkzaam geweest op de revalidatie afdeling voor volwassenen en ouderen. Hier merkte ik dat mijn  interesse vooral lag in de behandeling van mensen in hun eigen omgeving. Door bij de cliënt aan huis te komen krijg ik een beter beeld van de persoon en diens omgeving en heb ik de tijd om een goede vertrouwensband met de cliënt op te bouwen.

 

Kwaliteitsregister Paramedici