Ergotherapie bij NAH 

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel kunnen problemen ervaren met alledaagse taken zoals aankleden en koken. Maar NAH kan ook binnen het gezin, op het werk, tijdens intimiteit en in het sociale netwerk en voor de persoon zelf voor grote veranderingen zorgen. Een persoon met NAH heeft daarom vaak behoefte aan de juiste begeleiding om hiermee om te gaan. 

Een ergotherapeut kan het leven van een persoon met NAH aanzienlijk verbeteren door het aanreiken van de juiste begeleiding met als doel het behouden of het opnieuw krijgen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en tevredenheid in het dagelijks leven. 

 

Ergotherapie kan in alle fasen na het optreden van het hersenletsel ingeschakeld worden voor: 

 

De juiste aanpak 

Ergotherapie Sadik begrijpt dat er niet één juiste aanpak is voor iedereen en dat de gevoelens, wensen, mentale als wel de fysieke toestand van een persoon met NAH van invloed zijn op een succesvolle aanpak. Voor dat er een behandelplan opgesteld kan worden voeren we daarom bijna altijd eerst een gesprek met de client en eventuele verzorgers/naasten.

Een greep uit onze behandelingen: 

Daarnaast begeleidt Ergotherapie Sadik de client ook met het invullen van een dagbesteding die de client voldoening geeft. En besteden we aandacht aan de gezinssituatie en adviseren eventuele mantelzorgers over de omgang met de client. 

 

Samenwerking met andere behandelaars 

Ergotherapie Sadik werkt nauw samen met de behandelende (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners die de client begeleiden. In samenspraak met deze partijen stellen we een behandelplan op.

 

Wordt Ergotherapie bij NAH vergoed?

In het basispakket van uw zorgverzekeraar zit standaard 10 uur aan ergotherapie inbegrepen. Op deze pagina vindt u meer informatie over ergotherapie en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. 

 

Verwijzing 

Ergotherapie aan huis gebeurt meestal op verwijzing van een huisarts of specialist. Echter is dit niet verplicht en kunnen mensen zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaan.

 

Afspraak maken? 

Ergotherapie Sadik heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van personen met NAH Samen met een team van professionals zoeken we naar een behandeling die past bij de client. Weten wat we kunnen betekenen? Maak een afspraak. 

 

< terug naar home