Cagla Ekici

Veel mensen willen zich bovenal gehoord voelen. Als ergotherapeut probeer ik hierin mijn bijdrage te leveren door een luisterend oor te bieden en vanuit verschillende perspectieven en mogelijkheden naar de cliënt en zijn of haar behoeften te kijken. Zo hoop ik, binnen onze multiculturele samenleving, iedereen te voorzien van passende zorg.

Voordat ik de rol als ergotherapeut bij Sadik mocht vervullen, heb ik verschillende stages afgerond. Hierbij lag de focus op de (neuro) revalidatie. Hier heb ik ervaren hoe waardevol het is om een cliënt zijn zelfstandigheid terug te kunnen geven. Door de behandelingen bij de cliënt thuis te laten plaatsvinden en de focus te leggen op zijn persoonlijke omstandigheden, streef ik ernaar om de eigen regie en zelfstandigheid te bevorderen.

Aangezien ik naast de Nederlandse taal ook de Turkse taal beheers, kunt u bij behoefte aan behandelingen in het Turks ook bij mij terecht.

Kwaliteitsregister Paramedici