Ergotherapie voor kwetsbare ouderen 

De groep kwetsbare maar thuiswonende ouderen blijft gestaag groeien. Een logisch gevolg van de vergrijzing maar vaak ook de wens van veel ouderen. Toch is zelfstandig thuiswonen voor kwetsbare ouderen niet altijd vanzelfsprekend en kunnen er dingen voorvallen die de zelfredzaamheid van de oudere bemoeilijken. Voor deze groep en hun eventuele mantelzorgers biedt ergotherapie vaak de oplossing. 

 

Wanneer is ergotherapie geschikt? 

Ergotherapie kan ingeschakeld worden bij wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoen:

Daarnaast kan ergotherapie ook nodig zijn in specifiekere gevallen zoals; valproblematiek, cognitieve stoornissen en overbelasting mantelzorgers. 

 

Diagnose en behandeling bij kwetsbare ouderen

Ergotherapie Sadik komt bijna altijd aan huis om de thuissituatie van de client te bekijken. Indien gewenst kan er ook op de praktijk een behandeling plaatst vinden. We voeren een kennismakingsgesprek met de client en de eventuele zorgverlener/mantelzorger. Hierbij kijken we vooral naar de uitvoering van de ADL (Algemene dagelijkse levensinrichting). Daarna stellen we samen met de client een behandelplan op dat kan bestaan uit bijvoorbeeld: Met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

 

 

Samenwerking met andere behandelaars 

Ergotherapie Sadik werkt nauw samen met de behandelende (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners die de client begeleiden. In samenspraak met deze partijen stellen we een behandelplan op.

 

Wordt ergotherapie voor kwetsbare ouderen vergoed?

In het basispakket van uw zorgverzekeraar zit standaard 10 uur aan ergotherapie inbegrepen. Op deze pagina vindt u meer informatie over ergotherapie en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar.

 

Afspraak maken? 

Ergotherapie Sadik heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van kwetsbare ouderen. Samen met een team van professionals zoeken we naar een unieke behandeling die past bij de klachten van de client. Weten wat we kunnen betekenen? Maak een afspraak. 

 

< terug naar home